kinh tuyến gốc

1 kết quả phù hợp trong mục kinh tuyến gốc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của lớp vỏ trái đất

Câu1: Vì sao lớp vỏ trái đất có vai trò quan trọng đối với sự sống trên trái đất?(0,5đ)
Câu 2: kinh tuyến gốc là đường nào?(1đ)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay