kinh tuyến

5 kết quả phù hợp trong mục kinh tuyến
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến

Nêu khái niệm kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của lớp vỏ trái đất

Câu1: Vì sao lớp vỏ trái đất có vai trò quan trọng đối với sự sống trên trái đất?(0,5đ)
Câu 2: kinh tuyến gốc là đường nào?(1đ)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình dạng, kích thước của trái Đất

Nêu hình dạng, kích thước của trái Đất và hệ thống kinh, vĩ tuyến

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về kinh tuyến

Thế nào là kinh tuyến và vĩ tuyến ? Toạ độ địa lý của một địa điểm là gì ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lãnh thổ của Châu Phi

Đại bộ phận lãnh thổ Châu Phi nằm ở giữa :
a. 2 Cực b. 2 vĩ tuyến c. Chí tuyến d. Kinh tuyến< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay