kỳ giữa

6 kết quả phù hợp trong mục kỳ giữa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

kỳ giữa của nguyên phân

Trong tế bào của một loài , vào kỳ giữa của nguyên phân , người ta xác định có tất cả16 crô ma tít. Loài đó có tên là :
a. Người c. Ruồi giấm
b. Đậu Hà Lan d. Lúa nước

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng dãn xoắn nhiễm sắc thể

Hiện tượng dãn xoắn nhiễm sắc thể xảy ra vào :
a. Kỳ giữa c. Kỳ sau
b. Kỳ đầu d. Kỳ cuối

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể có hình thái đặc trưng

Nhiễm sắc thể có hình thái đặc trưng và dễ quan sát nhất vào :
a. Kỳ giữa c. Kỳ sau
b. Kỳ cuối d. Kỳ đầu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của nhiễm sắc thể ở kì giữa

Trong kỳ giữa , nhiễm sắc thể có đặc điểm
a. Ở trạng thái kép bắt đầu có co xoắn
b. Ở trạng thái đơn bắt đầu có co xoắn
c. Ở trạng thái kép có xoắn cực đại
d. Ở trạng thái đơn có xoắn cực đại

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thoi phân bào được hình thành

Thoi phân bào bắt đầu được hình thành ở :
a. Kỳ đầu c. Kỳ sau
b. Kỳ giữa d. Kỳ cuối

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kỳ trước trong nguyên phân

Kỳ trước là kỳ nào sau đây ?
a. Kỳ đầu c. Kỳ sau
b. Kỳ giữa d. Kỳ cuối< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay