kỳ sau

8 kết quả phù hợp trong mục kỳ sau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

kỳ sau của nguyên phân

Vào kỳ sau của nguyên phân , trong mỗi tế bào của người có :
a. 46 nhiễm sắc thể đơn
b. 92 nhiễm sắc thể kép
c. 46 crômatit
d. 92 tâm động

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng dãn xoắn nhiễm sắc thể

Hiện tượng dãn xoắn nhiễm sắc thể xảy ra vào :
a. Kỳ giữa c. Kỳ sau
b. Kỳ đầu d. Kỳ cuối

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể ở kỳ sau

Khi hoàn thành kỳ sau , số nhiễm sắc thể trong tế bào là :
a. 4n, trạng thái đơn c. 4n, trạng thái kép
b. 2n, trạng thái đơn d. 2n, trạng thái đơn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

trạng thái đơn của nhiễm sắc thể

Trong chu kỳ nguyên phân trạng thái đơn của nhiễm sắc thể tồn tại ở :
a. Kỳ đầu và kì cuối c. Kỳ sau và kỳ cuối
b. Kỳ sau và kì giữa d. Kỳ cuối và kỳ giữa

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nhiễm sắc thể ở trạng thái kép

Những kỳ nào sau đây trong nguyên phân, nhiễm sắc thể ở trạng thái kép ?
a. Trung gian, đầu và cuối
b. Đầu, giữa , cuối
c. Trung gia , đầu và giữa
d. Đầu, giữa , sau và cuối

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể có hình thái đặc trưng

Nhiễm sắc thể có hình thái đặc trưng và dễ quan sát nhất vào :
a. Kỳ giữa c. Kỳ sau
b. Kỳ cuối d. Kỳ đầu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thoi phân bào được hình thành

Thoi phân bào bắt đầu được hình thành ở :
a. Kỳ đầu c. Kỳ sau
b. Kỳ giữa d. Kỳ cuối

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kỳ trước trong nguyên phân

Kỳ trước là kỳ nào sau đây ?
a. Kỳ đầu c. Kỳ sau
b. Kỳ giữa d. Kỳ cuối< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay