lá mầm

12 kết quả phù hợp trong mục lá mầm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín

Câu 1-Đặc điểm chủ yếu để phân biệt cây một lá mầm và cây hai lá mầm?
Câu 2-Đặc điểm chung của thực vật hạt kín?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của thực vật đối với con người

1. Đặc điểm phân biệt giữa lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm ? (2đ)
2. Vai trò của thực vật đối với con người ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các nghành thực vật

Câu 1
Kể tên các ngành thực vật đã học (từ thấp đến cao)? Nêu đặc điểm chính của mỗi ngành?
Câu 2
Vì sao phải tích cực trồng cây, gây rừng?
Câu 3
Hãy kể tên 5 cây thuộc lớp một là mầm và tên 5 cây thuộc lớp hai lá mầm ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân biệt 1 lá mầm và 2 lá mầm

Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm là:
a. kiểu rễ c. Số cánh hoa
b. số lá mầm của phôi d. dạng thân

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chất dự trữ của hạt gạo

Chất dự trữ của hạt gạo chứa ở:
a. lá mầm c.vỏ hạt
b. phôi nhũ d. Cả a, b, c đều sai

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nêu đặc điểm của lớp hai lá mầm

Nêu đặc điểm của lớp hai lá mầm,đặc điểm nào là tiêu chuẩn chính để phân biệt lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân biệt cây 2 lá mầm và 1 lá mầm

Nhận biết cây hai lá mầm và cây một lá mầm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhóm cây hai lá mầm

Nhómcâygồmtoàncâyhailámầmlà:
A. Câyxoài, câylúa
B. Câylúa, câyngô
C. Câymít, câyxoài
D. Câymít, câyngô

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhóm cây một lá mầm

Nhómcâygồmtoàncâymộtlámầmlà:
A. Câydừacạn, câyrẻquạt
B. Câydừacạn, câytre
C. Câyrẻquạt, câyxoài
D. Câyrẻquạt, câytre

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những bộ phận của hạt

Hạt gồm những bộ phận nào? Nêu điểm khác nhau cơ bản của hạt cây 1 lá mầm và hạt cây hai lá mầm?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhóm những cây một lá mầm

Nhóm gồm toàn những cây một lá mầm là:
a. Cây lúa, cây ngô, cây hành, cây đậu tương b. Cây táo, cây tre, cây cỏ tranh, cây hành
c. Cây mía, cây cà chua, cây lạc, cây nhãn d. Cây dừa, cây lúa, cây ngô, cây tỏi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cây thuộc lớp một lá mầm

Hãy kể tên 5 cây thuộc lớp một là mầm và tên 5 cây thuộc lớp hai lá mầm ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay