lai hữu tính

3 kết quả phù hợp trong mục lai hữu tính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

biến dị tổ hợp

Phương pháp cơ bản để tạo ra biến dị tổ hợp dùng làm nguyên liệu trong chọn giống là
A. công nghệ tế bào.
B. gây đột biến.
C. công nghệ gen.
D. lai hữu tính.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sinh vật biến đổi gen

Sinh vật biến đổi gen không được tạo ra bằng phương pháp nào sau đây ?
A. Tổ hợp lại các gen vốn có của bố mẹ bằng lai hữu tính.
B. Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.
C. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.
D. Đưa thêm một gen của loài khác vào hệ gen.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai hữu tính

Ưu thế chính của lai tế bào so với lai hữu tính là
A. Giải quyết được tình trạng khó khăn trong giao phối của phương pháp lai xa
B. Tái tổ hợp được thông tin di truyền giữa các loài đứng rất xa nhau trong bậc thang phân loại
C. Tạo được hiện tượng ưu thế lai tốt hơn
D. Hạn chế được hiện tượng thoái hoá< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay