lai xa

14 kết quả phù hợp trong mục lai xa
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Gen nhân và gen chất tế bào

Để xác định một tính trạng nào đó do gen nhân hay gen chất tế bào người ta sử dụng phương pháp:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Lai gần;

B. Lai xa;

C. Lai phân tích;

D. Lai thuận nghịch;

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thể dị đa bội,

Khi nói về thể di đa bội, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Thể dị đa bội có thể sinh trưởng, phát triển và sinh sản hữu tính bình thường.
B. Thể dị đa bội thường gặp ở động vật, ít gặp ở thực vật.
C. Thể dị đa bội có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành loài mới.
D. Thể dị đa bội được hình thành do lai xa kết hợp với đa bội hóa.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm của lai xa

Tại sao lai xa kèm đa bội hoá nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật nhưng lại ít xảy ra ở các loài động vật?
A. Vì đa bội hoá ít ảnh hưởng tới sức sống của thực vật.
B. Vì đa bội hoá có khi còn tăng khả năng sinh trưởng và phát triển của thực vật.
C. Đột biến đa bội ở động vật thường làm mất cân bằng gen, làm rối loạn cơ chế xác định giới tính dẫn đến gây chết
D. Tất cả các nguyên nhân đã nêu.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hình thành bằng cách li địa lí

Hình thành loài mới bằng dạng nào sau đây chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp?
A. Cách li địa lí. B. Cách li tập tính. C. Cách li sinh thái. D. Lai xa kèm đa bội hoá

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai đa bội hóa

Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 NST nhỏ. Hãy giải thích cơ chế hình thành loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52.
A. Loài bông này được hình thành bằng cách lai xa kèm đa bội hoá.
B. Loài bông này được hình thành bằng cách gây đột biến đa bội.
C. Loài bông này được hình thành nhờ lai tự nhiên.
D. Loài bông này được hình thành nhờ gây đột biến bằng chất hoá học

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về sinh sản sinh dưỡng

Nguyên nhân chính làm cho đa số các cơ thể lai xa chỉ sinh sản sinh dưỡng là:
A. Bộ NST của bố, mẹ trong con lai khác nhau về số lượng, hình dạng, kích thước và cấu trúc.
B. Không phù hợp cơ quan sinh sản với các cá thể khác cùng loài.
C. Có sự cách ly về mặt hình thái với các cá thể khác cùng loài.
D. Không có cơ quan sinh sản hoàn chỉnh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

mục đích của phép lai xa

Trong chọn giống cây trồng, người ta có thể tiến hành lai xa giữa loài cây hoang dại và loài cây trồng. Theo em, việc làm này nhằm mục đích gì?
A. Giúp thế hệ lai tạo ra có khả năng sinh sản hữu tính bình thường.
B. Góp phần giải quyết và hạn chế được tính khó lai khi lai xa.
C. Tổ hợp được các gen quy định năng suất cao của 2 loài vào thế hệ lai.
D. Đưa gen quy định khả năng chống chịu cao với môi trường của loài hoang dại vào cây lai.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

con đường lai xa và đa bội

Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội là phương thức thường được thấy ở
A. Thực vật B. Động vật kí sinh C. Động vật ít di động xa D. Động vật

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai hữu tính

Ưu thế chính của lai tế bào so với lai hữu tính là
A. Giải quyết được tình trạng khó khăn trong giao phối của phương pháp lai xa
B. Tái tổ hợp được thông tin di truyền giữa các loài đứng rất xa nhau trong bậc thang phân loại
C. Tạo được hiện tượng ưu thế lai tốt hơn
D. Hạn chế được hiện tượng thoái hoá

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình thành loài mới bằng con đường lai xa

và đa bội hóa không chịu chi phối của
A. cách li địa lí. B. Chọn lọc tự nhiên.
C. cách li sau hợp tử. D. quá trình sinh sản.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng bất thụ do lai xa

Hiện tượng bất thụ do lai xa có liên quan đến giảm phân ở cơ thể lai là do:
A. Sự không tương hợp giữa nhân và tế bào chất của hợp tử
B. Sự không tương đồng giữa bộ NST đơn bội và lưỡng bội của 2 loài
C. Sự không tương đồng giữa bộ NST của 2 loài về hình thái và số lượng D. Tất cả giải đáp đều đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa

Cơ sở di truyền học của quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hoá là:
A. Cơ thể lai xa thực hiện việc duy trì và phát triển nòi giống bằng hình thức sinh sản dinh dưỡng
B. Sự đa bội hoá giúp tế bào sinh dục ở cơ thể lai xa giảm phân bình thường và cơ thể lai xa sẽ có khả năng sinh sản hữu tính
C. Tế bào của cơ thể lai khác loài chứa bộ nhiễm sắc thể (NST) của hai loài bố mẹ
D. Hai bộ NST đơn bội khác loại ở cùng trong một tế bào nên gây khó khăn cho sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cặp NST làm trở ngại quá trình phát sinh giao tử

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương pháp gây đột biến nhân tạo

Phương pháp gây đột biến nhân tạo được áp dụng từ những năm 20 của thế kỉ XX đã giúp các nhà chọn giống giải quyết được vấn đề gì sau đây?
A. Khắc phục khó khăn để có thể tiến hành lai xa B. Chuyển gen giữa các loài sinh vật khác nhau
C. Tạo nguồn nguyên liêu cho quá trình chọn giống D. Cả 3 câu trên

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phép lai thuận nghịch

Để xác định một tính trạng do gen trong nhân hay gen trong tế bào chất quy định, người ta thường tiến hành:
A. Lai thuận nghịch B. Lai xa C. Lai khác dòng D. Lai phân tích< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay