Lăng trụ

40 kết quả phù hợp trong mục Lăng trụ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ tập nghiệm trên trục số

Câu 1: Hình vẽ bên minh họa tập nghiệm của bất phương trình:

Resized Image

Câu 2: Cho hình hộp chữ nhật cùng các kích thước đã biết trên hình vẽ (hình 01). Thể tích của hình hộp đã cho là:
A . 60 cm2 B . 12 cm3

C . 60 cm3 D . 70cm3

Resized Image

Câu 3: Cho hình lăng trụ đứng, đáy là tam giác vuông
cùng các kích thước đã biết trên hình vẽ (hình 02).
Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đã cho là:
A . 288 cm2 B . 960 cm2
C . 336 cm2 D . Một đáp án khác
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của hình hộp

Bài 1
Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ . Gọi H là trung điểm của A’B’.
a) Chứng minh CB’ // (AHC’)
b) Tìm giao tuyến của (AB’C’) và (ABC)
Bài 2. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi O’ là tâm hình bình hành A’B’C’D’, K là trung điểm CD, E là trung điểm BO’.
a) Chứng minh E nằm trên mp(ACB’)
b) Xác định thiết diện của hình hộp khi cắt bởi mp(P) qua điểm K và song song với mp(EAC).

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thể tích lăng trụ

Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác cân tại C cạnh đáy AB=2a, ABC=30 độ. Mặt phẳng (C'AB) Tạo thành(ABC) bằng 60 độ. Tính V khối lăng trụ ABC.A'B'C' và d(AB,CB')

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối lăng trụ

Cho khối lăng trụ đứng ABC.A1B1C1 có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A và BC = a.

Đường chéo của mặt bên ABB1A1 tạo với đáy góc 60^{0}.

Tính thể tích khối lăng trụ đó theo a.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích của và độ dài đường cao của lăng trụ

Cho hình lăng trụ tam giác (các cạnh bên ): . Tính thể tích của và độ dài đường cao của lăng trụ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập chứng minh tam giác nhọn

Cho ba tia không đồng phẳng và đôi một vuông góc với nhau.Trên các tia theo thứ tự, lấy các điểm là một điểm thuộc mặt phẳng Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để là trực tâm của tam giác Chứng minh rằng khi thì hệ thức sau đây được thỏa mãn Chứng minh rằng tam giác là tam giác nhọn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình chóp

Cho có đáy là hình chữ nhất với . Cạnh vuông góc với đáy, còn cạnh tạo với mặt phẳng đáy góc . Trên cạnh lấy điểm sao cho . mặt phẳng cắt tại điểm . Tính thể tích khối chóp .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về đường thẳng

Chứng minh tính chất: Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình lăng trụ

Cho hình lăng trụ đứng có cạnh bên tạo với mặt phẳng góc . Giả sử là tam giác vuông tại .Hình chiếu vuông góc của lên trùng với trọng tâm tam giác .Tính thể tích tứ diện .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính diện tích thiết diện

Cho hình lăng trụ đứng đáy là tam giác đều cạnh .gọi lần lượt là trung điểm các cạnh Xác định thiết diện của lăng trụ với mặt phẳng qua và vuông góc với .Thiết diện là hình gì ? Tính diện tích thiết diện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

xác định thiết diện của lăng trụ với mặt phẳng (P)

Cho lăng trụ tam giác .Hãy xác định thiết diện của lăng trụ với một mặt phẳng đi qua các điểm thuộc ba mặt bên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của lăng trụ khi cắt bởi mặt phẳng (G_1G_2G_3)

Cho lăng trụ tam giác .Gọi theo thứ tự là trọng tâm của các tam giác Chứng minh : Xác định thiết diện của lăng trụ khi cắt bởi mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Một lăng trụ tứ giác đều . Xác định đường cao lăng trụ

Một lăng trụ tứ giác đều có cạnh đáy , đường chéo của lăng trụ tạo với  cạnh bên và với đường chéo đáy hai góc có tổng bằng . Xác định đường cao lăng trụ.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hai tứ diện và có các cạnh tương ứng tỉ lệ Chứng minh rằng hai tứ diện đã cho đồng dạng.

Cho hai tứ diện có các cạnh tương ứng tỉ lệ, nghĩa là .Chứng minh rằng hai tứ diện đã cho đồng dạng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lăng trụ đứng Tính các đáy và cạnh bên của lăng trụ theo

Cho hình lăng trụ đứng có đáy vuông cân tại .Đoạn nối trung điểm của và trung điểm của có độ dài bằng hợp với đáy góc và mặt bên góc Tính các đáy và cạnh bên của lăng trụ theo chứng minh rằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng

Cho hình lăng trụ đứng đáy là tam giác vuông có , cạnh bên . Gọi là trung điểm của . Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lập phương Tính chu vi của tứ giác $MNPQ theo a

Cho hình lập phương với cạnh bằng . Giả sử lần lượt là trung điểm của các cạnh Chứng minh rằng bốn điểm cùng nằm trên một mặt phẳng. Tính chu vi của tứ giác theo . Tính diện tích của tứ giác theo .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài 105759

cho hình lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng và chiều cao Dựng thiết diện của lăng trụ tạo bởi mặt phẳng đi qua và vuông góc với cạnh Tính diện tích thiết diện nói trên
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình lăng trụ đứng Chứng minh rằng thiết diện

Cho hình lăng trụ đứng . Gọi là trung điểm của . Chứng minh rằng thiết diện chia lăng trụ thành hai phần tương đương.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình lăng trụ Tìm thể tích tứ diện

Cho hình lăng trụ đứng đáy là tam giác vuông tại .Giả sử . Gọi là trung điểm của là giao đeểm của .a. Tìm thể tích tứ diện .b. Tìm khoảng cách từ tới mặt phẳng .


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay