Lập công thức

5 kết quả phù hợp trong mục Lập công thức
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập công thức tổng quát của dãy số

1- Cho dãy số (un) được xác định:
Resized Image
a-Xác định u5, u7
b- Dãy số (vn) xác định như sau :
Resized Image
. Chứng minh dãy số (vn) là một cấp số nhân.
c- Lập công thức tổng quát của dãy số (un)
2- Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn
Resized Image
Hãy tính tổng của 348 số hạng đầu tiên của cấp số cộng.
3- Giả sử các số 5x-y , 2x+3y , x+2y lập thành một cấp số cộng, các số
Resized Image
lập thành một cấp số nhân . Tìm x, y.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập công thức truy hồi

Bài 1.Tính kết quả đúng với các tích sau:
1. M=2222255555 x 2222266666
2. N= 20032003 x 20042004.
Bài 2: Cho dãy số
Resized Image
với n=0, 1, 2, 3........
1.Tính 5 só hạng đầu.
2. Lập công thức truy hồi tính u_{n+1} theo u_{n}u_{n-1}.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập công thức của hợp chất

Một hợp chất A có 42,9% C và 57,1% O theo khối lượng.
a, Lập công thức của A , biết dA/H2 = 14.
b, Tính khối lượng của 1,12 lít khí A (ở đktc).
Câu5 (2đ): Để đốt cháy 16g một chất X cần dùng 44,8 lít khí Oxi(đktc ) thu được khí CO2 và hơi nước theo tỷ lệ mol là 2 : 1 .Tính khối lượng khí CO2 và khối lượng H2O tạo thành.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập công thức phân tử

Dẫn từ từ 8,96 lít khí H2 đktc qua m gam oxit sắt nung nóng. Sau phản ứng thu được 7,2 gam nước và hỗn hợp A gồm 2 chất rắn nặng 28,4 gam (pư xảy ra hoàn toàn).
1. Tìm giá tri m ?
2. Lập công thức phân tử của oxit sắt, biết A chứa 59,155% khối lượng sắt đơn chất.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập công thức hóa học

1. Lập cụng thức hoỏ học của cỏc hợp chất sau
a. Hợp chất cú tỷ lệ theo khối lượng cỏc nguyờn tố là: mK:mMn:mO=0,78:1,1:1,28
b. Một Oxit của kim loại M trong đú M chiếm 70% về khối lượng
c. Hợp chất chứa thành phần % về khối lượng cỏc nguyờn tố là: Na=19,17%, H=0,83%, S=26,76% và O 53,33%.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay