lập hệ phương trình

2 kết quả phù hợp trong mục lập hệ phương trình
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bài toán sau bằng cách lập phương hệ phương trình

Giải bài toán sau bằng cách lập phương hệ phương trình:

Hai tổ sản xuất cùng may một loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong ba ngày, tổ

thứ hai may trong 5 ngày thì cả hai tổ may được 1310 cái áo. Biết rằng trong một

ngày tổ thứ nhất may được nhiều hơn tổ thứ hai là 10 cái áo.

Hỏi trong một ngày mỗi tổ may được bao nhiêu cái áo ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Giảibàitoánbằngcáchlậphệphươngtrình
Hai độicôngnhâncùng đào một con mươngtrong 18 ngàythì xong. Nếu đội 1 đào mộtmìnhtrong 10 ngàyrồi đội 2 đào tiếpmộtmìnhtrong 30 ngàythì xong con mương. Hỏinếumỗi đội đào mộtmìnhthì saubaolâusẽ đào xong con mương?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay