Lập phương trình bậc hai

1 kết quả phù hợp trong mục Lập phương trình bậc hai
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình bậc hai

Cho Resized Image

Lập một ph¬ơng trình bậc hai có các hệ số bằng số và có các nghiệm là
Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay