Lập phương trình chính tắc

1 kết quả phù hợp trong mục Lập phương trình chính tắc
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc

1.Cho biểu thức :

Resized Image

Tính giá trị của M biết
2.
Lập phương trình chính tắc của hyperbol có 1 đường tiệm cận là và có hai tiêu điểm trùng với 2 tiêu điểm của elip : 2x2 + 12y2 = 24.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay