Lập phương trình tiếp tuyến

1 kết quả phù hợp trong mục Lập phương trình tiếp tuyến
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát hàm số

Cho hàm số y = frac{x-2}{1-x} có đồ thị (C).
1) Khảo sát , vẽ đồ thị (C)
2) Lập phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) và Oy.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay