lịch sử 7

71 kết quả phù hợp trong mục lịch sử 7
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kế hoạch đánh giặc độc đáo của Ngô Quyền trong lịch sử

1/ Kế hoạch đánh giặc độc đáo của Ngô Quyền?
2/ Họ Khúc giành quyền tự chủ như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của cách mạng Pháp

Trình bày tình hình nước Pháp trước cách mạng tư sản 1789? Cách mạng tư sản Pháp có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về lãnh địa phong kiến

Câu 1
Thế nào là lãnh địa phong kiến? Nêu đặc điểm chính của nền kinh tế trong lãnh địa?

Câu 2:(3 điểm)
Quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa ở Chân Âu được hình thành như thế nào ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đề cương ôn tập Lịch Sử lớp 7 1 tiết

I,Lịch Sử Thế Giới

Câu 1: Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến là gì?

Câu 2: Trong xã hội phong kiến có những giai cấp nào?Quan hệ giữa các giai cấp ấy ra sao?

II,Lịch Sử Việt Nam

Câu 1: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền từ Trung Ương đến địa phương thời Tiền Lê?

Câu 2: Nhà Lý ra đời như thế nào? Vẽ sơ đồ tổ chức chính quyền ở Trung Ương và địa phương?

Câu 3: Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất?

Câu 4: Trình bày cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Sông Như Nguyệt? Nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt?

Câu 5: Nêu những nét chính trong nền kinh tế nông nghiệp,thủ công nghiệp và thương nghiệp? Mối quan hệ giữa nông nghiệp,thủ công nghiệp và thương nghiệp

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những hiểu biết của em về Nguyễn Trãi (1380 – 1442).

Trình bày những hiểu biết của em về Nguyễn Trãi (1380 – 1442).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thể chế nhà nước của các quốc gia phong kiến

, Hãy cho biết thể chế nhà nước của các quốc gia phong kiến ? Sư khác nhau về quyền hành giữa Vua phương Đông và Vua phương Tây ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách đánh giặc sáng tạo của Lý Thường Kiệt

Cách đánh giặc sáng tạo của Lý Thường Kiệt được biểu hiện ở những điểm nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bối cảnh ra đời của nhà Lý

Bối cảnh ra đời của nhà Lý?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân phong trào Tây Sơn giành thắng lợi

Vì sao phong trào nông dân Tây Sơn nhanh chóng giành thắng lợi? ý nghĩa lịch sử?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn

Hãy nêu những cống hiến to lớn của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc trong những năm 1771 đến năm 1789?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện pháp xây dựng đất nước của Đinh Bộ Lĩnh

Đinh Bộ Lĩnh đã áp dụng những biện pháp gì để xây dựng đất nước?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phát triển văn hóa giáo dục thời Lý

Nêu những nét chính về sự phát triển văn hóa giáo dục thời Lý?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xã hội phong kiến phương đông và phương tây

Em hãy cho biết trong xã hội phong kiến phương đông và phương tây có những giai cấp cơ bản nào? mối liên hẹ giữa các giai cấp đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chế độ phong kiến thời Nguyễn Ánh

Sau khi lật đổ triều đình Tây Sơn Nguyễn Ánh đã lập lại chế độ phong kiến tập quyền như thế nào?
Hãy nêu những nhận xét đánh giá của em về các chính sách đó

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân diễn biến chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút

a, Nguyên nhân:
-Nguyễn ánh sang cầu cứu quân Xiêm.
b, Diễn biến:
-Năm 1784 quân Xiêm kéo vào Gia Định:
+Quân thuỷ: 2 vạn quân đổ bộ vào Rạch Giá ( Kiên Giang).
+Quân bộ: 3 vạn quân qua Chân Lạp 
ightarrow Cần Thơ.
-Tháng 1/1785 Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm - Xoài Mút làm trận địa.
- Ngày 19/1/1785, Nguyễn Huệ nhử giặc vào trận địa.
-Đánh đồng loạt vào giặc.
c, Kết quả:
-Quân giặc bị tiêu diệt.
-Cuộc kháng chiến thắng lợi.
d, ý Nghĩa:
-Đập tan âm mưu xâm lược nhà Xiêm.
-Khẳng định sức mạnh của nghĩa quân

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quang Trung phục hối kinh tế văn hóa

Quang Trung phục hồi kinh tế, xây dựng văn hoá dân tộc như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chính trị xã hội nước ta thế kỉ XVI-XVIII

Nêu khái quát tình hình chính trị, xã hội nước ta ở các thế kỷ XVI-XVIII

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các nước thuộc khu vực đông nam á

Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm những nước nào? Hãy nêu sự phát triển của V¬¬ơng quốc Cam-pu-chia thời ăng-co?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kinh tế trung quốc thời đường

Sự thịnh v¬¬ợng của Trung Quốc d¬¬ới thời Ь¬ờng đ¬ợc biểu hiện ở những mặt nào ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Triều đại phong kiến nhà Minh ở Trung Quốc

Người thành lập triều đại phong kiến nhà Minh ở Trung Quốc là :
A. Lư Tự Thành C. Hốt Tất Liệt
B. Chu Nguyên Chương D. Lưu Bang< Lùi 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay