Lịch sử 8

79 kết quả phù hợp trong mục Lịch sử 8
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay

Nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay. Tại sao nói: “Hoà bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế” vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ quả của cách mạng công nghiệp

Em hãy phân tích hệ quả của cách mạng công nghiệp ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tình hình kinh tế và chính trị của Anh.

Trình bày tình hình kinh tế và chính trị của Anh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa cách mạng Nga 1905-1907

Trình bày nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa cách mạng Nga 1905-1907?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực dân phương tây xâm lược Đông Nam Á

Vì sao Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước thực dân Phương Tây?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân cách mạng tháng mười nga

Phân tích nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai

Nêu kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chính sách mới của Ph.Ru-dơ-ven

Trình bày nội dung chủ yếu của Chính sách mới của Ph.Ru-dơ-ven?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kết quả hiến pháp 1787 ở Mĩ

Hiến pháp 1787 ở Mĩ đưa đến kết quả gì? Những điểm tích cực và hạn chế của Hiến pháp 1787?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phong trào Cần Vương

Trong các cuộc khởi nghĩa “Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê”, cuộc khởi nghĩa nào điển hình nhất trong phong trào Cần Vương? Vì sao?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tên thật của vua Hàm Nghi

Vua Hàm Nghi tên thật là gì ?
A. Nguyễn Phúc Ưng Lịch.
B. Nguyễn Phúc Hồng Nhậm.
C. Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy.
D. Nguyễn Phúc Bửu Đảo.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xu hướng Bạo động của Phan Bội Châu

Hãy so sánh hai xu hướng cứu nước: Bạo động của Phan Bội Châu và cải cách của Phan Châu Trinh?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những nét chính về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thuở thiếu thời đến năm 1917?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỉ XX

Tại sao các phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỉ XX đều bị thất bại.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác hại khai thác của thực dân Pháp với nước ta

Tác hại của chính sách khai thác của thực dân Pháp đối với kinh tế VN như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phong trào chống Pháp của nhân dân ta

Em có nhận xét gì về phong trào chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884? Tác dụng của phong trào này đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỉ XIX như thế nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vì sao Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam

Vì sao Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của công xã pari

Vì sao nói công xã Pari là Nhà nước kiểu mới? ý nghĩa lịch sử và bài học của công xã Pari.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các cải cách ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX

Trình bày các cải cách ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX? Kết cục và ý nghĩa của các đề nghị cải cách đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nội dung cuộc Duy tân minh trị

Nội dung cuộc Duy tân minh trị?< Lùi 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay