lịch sử lớp 7

14 kết quả phù hợp trong mục lịch sử lớp 7
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nền kinh tế tự chủ

Hiểu được nguyên nhân thành công trong bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phát triển giáo dục thời Lê sơ

Vì sao giáo dục thời Lê sơ rất phát triển?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn

Câu 1:
Quân Thanh xâm lược nước ta như thế nào?
Câu 2:
Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nông nghiệp của Đàng trong và Đàng Ngoài

Vì sao có sự khác biệt giữa tình hình phát triển nông nghiệp của Đàng Trong và Đàng Ngoài?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chính sách cai trị của nhà Minh

Em hãy trình bày âm mưu xâm lược và chính sách cai trị của nhà Minh?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những cải cách của Hồ Quý Ly

Em hãy cho biết những cải cách của Hồ Quý Ly?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ba lần kháng chiến Mông Nguyên

Em hãy trình bày những nguyên nhân thắng lợi ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự thất bại của nhà Hồ

Em hãy cho biết cuộc xâm lược của nhà Minh và sự thất bại của nhà Hồ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giáo dục - văn hoá thời Lý

Giáo dục - văn hoá thời Lý phát triển như thế nào ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa chiến thằng Rạch Gầm – Xoài Mút

Theo em, chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút năm 1785 có ý nghĩa quan trọng như thế nào ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn

Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công lao của Quang Trung, Nguyễn Huệ

Cho biết công lao của Quang Trung, Nguyễn Huệ đối với đất nước?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoàn cảnh ra đời chữ quốc ngữ

Chữ quốc ngữ ra đời trong hoàn cảnh nào?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phong trào khởi nghĩa nông dân

Đầu thế kỷ XVI có những phong trào khởi nghĩa nào của nông dân? (có ghi năm khởi nghĩa )< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay