liên hợp quốc

3 kết quả phù hợp trong mục liên hợp quốc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiệm vụ của tổ chức Liên hợp quốc

Câu1: (1,5 điểm)Trình bày nhiệm vụ của tổ chức Liên hợp quốc.
Câu2: ( 3 điểm) Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiệm vụ chính của liên hợp quốc

Nêu những nhiệm vụ chính của liên hợp quốc?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Những nhiệm vụ chính của Liên Hợp Quốc

Những nhiệm vụ chính của Liên Hợp Quốc là gì ? Kể tên những tổ chức Liên Hợp Quốc đang hoạt động ở Việt Nam mà em biết (ít nhất 4 tổ chức)?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay