liên kết đôi

5 kết quả phù hợp trong mục liên kết đôi
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo của ankylbezen

Đặc điểm cấu tạo của phân tử ankylbezen là:
A. Có liên kết đôi C=C B. Chỉ chứa liên kết đơn C – C
C. Có một liên kết ba C≡C D. Có một vòng benzen

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Trong cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ thì
A. liên kết ba bền hơn gấp ba lần liên kết đơn.
B. liên kết đôi bền gấp hai lần liên kết đơn.
C. Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền hơn liên kết đơn.
D. Liên kết đôi và liên kết đơn đều rất bền vững.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của phân tử ankylbezen

Đặc điểm cấu tạo của phân tử ankylbezen là:
A. Có liên kết đôi C=C B. Chỉ chứa liên kết đơn C – C
C. Có một liên kết ba C≡C D. Có một vòng benzen

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen

Cấu tạo đặc biệt của phân tử benzen là :

A) Phân tử có vòng 6 cạnh

B) Phân tử có 3 liên kết đôi

C) Phân tử có vòng 6 cạnh chứa 3 liên kết đơn và 3 liên kết đôi

D) Phân tử có vòng 6 cạnh chứa 3 liên kết đôi xen kẽ 3 liên kết đơn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất hóa học của NH3

Với phân tử NH3 phát biểu nào sau đây đúng nhất ?
A. Liên kết trong phân tử NH3 là liên kết cộng hóa trị không phân cực.
B. Liên kết trong phân tử là NH3 liên kết ion.
C. Trong phân tử NH3 có liên kết cộng hóa trị phân cực.
D. Trong phân tử có 3 liên kết đôi.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay