liên minh châu âu

7 kết quả phù hợp trong mục liên minh châu âu
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự ra đời của Liên Minh châu Âu

a. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên những cơ sở nào?
b. Trình bày sự ra đời và phát triển của Liên minh châu Âu ( EU)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chính về địa lý Hoa Kì

Cõu 1 (2 điểm)
Trình bày những đặc điểm chính về vị trí địa lý của Hoa Kì, vị trớ địa lý của Hoa Kì có thuận lợi gì cho phỏt triển kinh tế ?
Cõu 2: (3 điểm)
Khái niệm liên kết vựng châu Âu. Làm rừ những lợi ích của việc liên kết vựng Ma-xơ Rai-nơ, qua đó cho biết ý nghĩa của việc phỏt triển các liên kết vựng trong Liên minh châu Âu

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tổ chức kinh tế viết tắt là EU

EU là chữ viết tắt của tổ chức kinh tế nào?
A. Cộng đồng kinh tế châu Âu B. Liên minh châu Âu
C. Cộng đồng châu Âu D. Liên minh kinh tế châu Âu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

MỤC ĐÍCH, THỂ CHẾ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU

MỤC ĐÍCH, THỂ CHẾ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU, LỢI ÍCH SỬ DỤNG ĐỒNG TIỀN CHUNG.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình thức liên minh châu âu

Tại sao nói Liên minh Châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong các hình
thức tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

4 mặt tự do lưu thông liên minh châu Âu

a) Nêu nội dung của 4 mặt tự do lưu thông ở liên minh châu Âu (EU)?
b) Ý nghĩa của 4 mặt tự do lưu thông đối với phát triển kinh tế EU?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của vị trí địa lý Hoa Kỳ

a/ Nêu đặc điểm của vị trí địa lý Hoa Kỳ và phân tích ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển kinh tế?
b/ Trình bày mục đích và thể chế của tổ chức Liên minh Châu Âu EU ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay