loại phản ứng

3 kết quả phù hợp trong mục loại phản ứng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành các phương trình phản ứng

Hoàn thành các phương trình phản ứng sau ? Cho biết mỗi phản ứng thuộc loại nào ? Vì sao ?
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định các loại phản ứng

Cho các sơ đồ phản ứng sau. Hãy lập phương trình hóa học và xác định loại phản ứng?

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

HOA HOC 11

cho 18g hon hop Fe, Cu vao 200 ml dung dich chua NaNO3 1m va HCl 2M.ket thuc phan ung nho tiep V ml HCl 1M vao hon hop thi kim loai tan vua het.biet dung dich thu duoc khong co ion NO3- va NO la san phan khu duy nhat.tinh V va % khoi luong cua Fe trong kim loai ban dau.

A.400 VA 46,67%

B.200 VA 31,11%

C.200 VA 46.67%

D.400 V 31,11%< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay