loại phản ứng

2 kết quả phù hợp trong mục loại phản ứng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành các phương trình phản ứng

Hoàn thành các phương trình phản ứng sau ? Cho biết mỗi phản ứng thuộc loại nào ? Vì sao ?
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định các loại phản ứng

Cho các sơ đồ phản ứng sau. Hãy lập phương trình hóa học và xác định loại phản ứng?

Resized Image< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay