lôgarit

361 kết quả phù hợp trong mục lôgarit
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm TXĐ của hàm logarit

Tìm TXĐ của các hàm số sau

a)y=log_{sqrt{2}} left ( frac{x+1}{3-2x} 
ight )

b)y=log _3(3^{x-1}-9)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân toán 8

1. Tính tích phân:
Resized Image
2. Giải phương trình:
Resized Image
3. Giải phương trình:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh lôgarit

Chứng minh rằng ba số dương phân biệt khác theo thứ tự lập thành cấp số nhân khi và chỉ khi , trong đó
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ phương trình

. Giải phương trình: . Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định a để hệ phương trình sau luôn có nghiệm

Định để hệ phương trình sau luôn có nghiệm: với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của tham số m

Cho hệ phương trình : Giải () khi Tìm giá trị lớn nhất của tham số sao cho hệ () có nghiệm thỏa mãn :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của các hàm số

Tìm tập xác định của các hàm số:a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của các hàm số sau

Tìm tập xác định của các hàm số sau:a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của mỗi hàm số sau

Tính đạo hàm của mỗi hàm số sau trên khoảng xác định của nóa) ; b) c) ; d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm

Tính đạo hàm của các hàm số sau:a) ; b) c) ; d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm của các hàm số

Tính đạo hàm của các hàm số:a) ; b) c) với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phương trình lôgarit

Tìm để phương trình: được nghiệm đúng với mọi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình sau đây

Giải các phương trình sau đây :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương lôgarit

Giải các bất phương trình sau:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình

. Giải bất phương trình: Tìm các giá trị của để mọi nghiệm của bất phương trinh ở phần đều thỏa mãn bất phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình lôgarit

Giải các bất phương trình sau:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất

Cho hệ phương trình: , với là số dương khác . Xác định để hệ phương trình có nghiệm duy nhất và giải hệ phương trình trong trường hợp đó. Viết phương trình ba cạnh của tam giác trong mặt phẳng , cho biết đỉnh , đường phân giác trong và đường trung tuyến kẻ từ một đỉnh của tam giác có phương trình lần lượt là:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Phương trình lôgarit

Cho phương trình : . Giải phương trình với . Xác định để phương trình có nghiệm phân biệt thỏa mãn :


< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay