lớp chim

7 kết quả phù hợp trong mục lớp chim
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của lớp chim

a. Em hãy trình bày điểm chung và vai trò của lớp Chim ?

b. Nêu một số đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sồng bay ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của lớp chim

Lớp chim có những đặc điểm chung nào? Kể tên 4 đại diện của lớp chim?
Câu 2(2 điểm).
Vì sao cá voi được xếp vào lớp thú mà cá sấu lại xếp vào lớp bò sát?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân loại các nhóm của lớp chim

Lớp chim được phân thành các nhóm là những nhóm nào?
A. Chim ở cạn, chim trên không. B. Chim chạy, chim bay.
C. Chim bơi và chim ở cạn. D. Chim chạy, chim bay và chim bơi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của lớp Chim trong tự nhiên

Em hãy cho biết vai trò của lớp Chim trong tự nhiên và đối với đời sống con người?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm chung của lớp chim

Nêu đặc điểm chung của lớp chim?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của Lớp chim.

Nêu đặc điểm chung của Lớp chim.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Động vật lớp thú

Vì sao dơi có hình dạng giống chim, cá voi có hình dạng giống cá nhưng lại được xếp vào lớp thú.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay