lớp lưỡng cư

6 kết quả phù hợp trong mục lớp lưỡng cư
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của lớp lưỡng cư

a. Em hãy trình bày đặc điểm chung và vai trò của lớp Lưỡng cư ?

b. Hãy giải thích vì sao ếch thường sống ở nơi ẩm ướt, gần bờ nước ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm lớp lưỡng cư

Vì sao ếch được xếp vào lớp lưỡng cư? ếch thường sống ở nơi ẩm ướt và bắt mồi vào ban đêm vì sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của Lưỡng cư đối với con người.

a.Trình bày đặc điểm chung của Lưỡng cư.
b.Nêu vai trò của Lưỡng cư đối với con người.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm lớp lưỡng cư

Trong những đặc điểm sau thì đặc điểm nào chỉ có ở lớp lưỡng cư?
A. Là động vật biến nhiệt. B.Thức ăn là sâu bọ.
C. Hô hấp bằng da và phổi. D. Di chuyển bằng bốn chi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò tiêu diệt sâu bọ của lớp lưỡng cư

Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại về ban đêm của lớp lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lớp lưỡng cư tham gia bảo vệ môi trường

Đại diện của lớp lưỡng cư tham gia bảo vệ môi trường và dùng làm thí nghiệm là
a. nhái bén b. ễnh ương c. ếch đồng d. ếch giun< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay