lớp sâu bọ

5 kết quả phù hợp trong mục lớp sâu bọ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của lớp sâu bọ

a. Em hãy trình bày đặc điểm chung và vai trò của lớp Sâu bọ ?

b. Trong số các đặc điểm chung của Sâu bọ, đặc điểm nào phân biệt chúng với các Chân khớp khác ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò thực tiễn của lớp Sâu bọ

Nêu vai trò thực tiễn của lớp Sâu bọ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò thực tiễn của lớp sâu bọ

Câu 1 : ( 4 điểm )
Nêu các thao tác mổ giun đất ? vẽ sơ đồ cấu tạo trong của giun đất ?
Câu 2 : ( 2 điểm )
Vai trò thực tiễn của lớp sâu bọ ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của Lớp Sâu bọ

Nêu đặc điểm chung của Lớp Sâu bọ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của lớp sâu bọ

Nêu đặc điểm chung của lớp sâu bọ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay