lớp sâu bọ

5 kết quả phù hợp trong mục lớp sâu bọ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò thực tiễn của lớp Sâu bọ

Nêu vai trò thực tiễn của lớp Sâu bọ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò thực tiễn của lớp sâu bọ

Câu 1 : ( 4 điểm )
Nêu các thao tác mổ giun đất ? vẽ sơ đồ cấu tạo trong của giun đất ?
Câu 2 : ( 2 điểm )
Vai trò thực tiễn của lớp sâu bọ ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của Lớp Sâu bọ

Nêu đặc điểm chung của Lớp Sâu bọ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của lớp sâu bọ

Nêu đặc điểm chung của lớp sâu bọ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của lớp sâu bọ

Đặc điểm nào để phân biệt lớp sõu bọ với các lớp khác trong ngành chõn khớp? Kể tên 10 đại diện sâu bọ mà em biết.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay