lớp vỏ khí

2 kết quả phù hợp trong mục lớp vỏ khí
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của lớp vỏ khí

Lớp vỏ khí được chia thành những tầng nào? Tầng nào có vai trò quan trọng nhất? vì sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của lớp vỏ khí

*-Vỏ khí dày 60000 Km.
* Được chia thành 3 tầng.
- Tầng đối lưu:
+ Dày tối đa 16 Km sát mặt đất. Nơi sinh ra các hiện tượng sấm chớp mây mưa.
+ Cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,6^{circ}C.
- Tầng bình lưu:
+ ở độ cao từ 16 đến 80 Km (Dày 64 Km).
+ Có tác dụng ngăn cản các tia tử ngoại và bức xạ có hại cho con người và sinh vật trên Trái Đất.
- Tầng cao khí quyển:
ở độ cao từ 80 km trở lên.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay