lực Ac-si-met

1 kết quả phù hợp trong mục lực Ac-si-met
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập thi HSG lý 9 lực đẩy Ac-si-met

Nếu thả khối nước đá nổi (không buộc dây) thì khi nước đá tan hết, mực nước trong bình sẽ thay đổi không đáng kể.
Khi buộc bằng dây và dây bị căng chứng tỏ khối nước đá đã chìm sâu hơn so với khi thả nổi một thể tích DeltaV, khi đó lực đẩy Ac-si-met lên phần nước đá ngập thêm này tạo nên sức căng của sợi dây.
Ta có: FA = 10. DeltaV.D = F
<=> 10.S. Deltah.D = F (với Deltah là mực nước dâng cao hơn so với khi khối nước đá thả nổi)
=> Deltah = F/10.S.D = 0,1(m)
Vậy khi khối nước đá tan hết thì mực nước trong bình sẽ hạ xuống 0,1m< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay