lục địa

12 kết quả phù hợp trong mục lục địa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chính của khí hậu châu á

a, Vì sao khí hậu châu á lại phân thành nhiều đới và nhiều kiểu khác nhau? b, So sánh các kiẻu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự thích nghi của động vật ở hoang mạc

CÂU 1
Thực vật và động vật ở hoang mạc thích nghi với môi trường khắc nghiệt, khô hạn như thế nào ?
(SGK Địa Lí 7, trang 63 , Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )
CÂU 2
Những nguyên nhân xã hội nào đã kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội của Châu Phi ?
(SGK Địa Lí 7, trang 92, Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )
Câu 3
Tại sao nói “Thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng” ? Hiện nay trên thế giới có các đại dương nào bao quanh các lục địa ?
(SGK Địa Lí 7, trang 81, Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chính của môi trường ôn đới hải dương

Trình bày những đặc điểm chính của môi trường ôn đới hải dương và môi trường ôn đới lục địa của Châu Âu, giải thích tại sao có đặc điểm như vậy?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm hình dạng lục địa của châu Phi

Trình bày đặc điểm về hình dạng lục địa, địa hình và khoáng sản của châu Phi?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về lục địa

Thế nào là lục địa? Thế nào là châu lục?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự khác nhau về châu lục và lục địa

Em hãy phân biệt sự khác nhau giữa Lục địa và Châu lục? Kể tên 6 Lục địa và Châu lục trên thế giới?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khí hậu của môi trường ôn đới hải dương

So sánh khí hậu của môi trường ôn đới hải dương với môi trường ôn đới lục địa .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm kiểu khí hậu gió mùa châu Á

Nêu đặc điểm kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa của Châu Á ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kiểu khí hậu phổ biến của châu Á

Hai kiểu khí hậu phổ biến của châu Á là:
A. Khí hậu Địa Trung Hải và khí hậu gió mùa B. Khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa
C. Khí hậu lục địa và khí hậu hải dương D. Khí hậu hải dương và khí hậu Địa Trung Hải

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khí hậu ôn đới hải dương

So sánh sự khác nhau giữa khí hậu ôn đới hải dương với khí hậu ôn đới
lục địa?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khác nhau giữa lục địa và châu lục

So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa lục địa và châu lục?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Diện tích lục địa và đại dương

Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương phân bố ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam là
A. bằng nhau.
B. tỉ lệ diện tích lục địa ở nửa cầu Nam lớn hơn ở nửa cầu Bắc.
C. tỉ lệ diện tích đại dương ở nửa cầu Nam lớn hơn ở nửa cầu Bắc.
D. tỉ lệ diện tích đại dương ở nửa cầu Bắc lớn hơn ở nửa cầu Nam< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay