lực từ

14 kết quả phù hợp trong mục lực từ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguồn lực phát triển công nghiệp của Hoa Kì

Dựa vào atlat và kiến thức đã học phân tích các nguồn lực tự nhiên của để Hoa Kì phát triển công nghiệp

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biểu diễn các lực từ tác dụng

Một khung dây cứng đồng chất hình chữ nhật MNPQ, cạnh MN = a = 20 cm, MQ = 10cm, đặt trong một từ trường đều, vec tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng MNPQ. Dòng điện có cường độ 3A đi vào M và đi ra N.
a/ Biểu diễn các lực từ tác dụng lên các cạnh ?
b/ Tính độ lớn các lực trên.
c/ Xác định kực từ tổng hợp tác dụng lên toàn bộ khung dây

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định lực từ tác dụng lên vật

Một dòng điện có cường độ là 5A chạy trong một đọan dây dẫn dài 40 cm đặt trong từ trường đều B=4.10^{-6}T theo phương hợp với đường sức từ một góc 30^{circ}. Hãy xác định lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính lực tương tác tĩnh điện

Hai quả cầu kim loại nhỏ tích điện q1 = 5μC và q2 = - 3μC kích thước giống nhau cho tiếp xúc với nhau rồi đặt trong chân không cách nhau 5cm. Tính lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sau khi tiếp xúc:
A. 4,1N B. 5,2N C. 3,6N D. 1,7N

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính độ lớn lực tương tác

Cho hai quả cầu nhỏ trung hòa điện cách nhau 40cm. Giả sử bằng cách nào đó có 4.10^{12} electron từ quả cầu này di chuyển sang quả cầu kia. Khi đó chúng hút hay đẩy nhau? Tính độ lớn lực tương tác đó
A. Hút nhau F = 23mN B. Hút nhau F = 13mN
C. Đẩy nhau F = 13mN D. Đẩy nhau F = 23mN

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hằng số điện môi của dầu

Hai điện tích điểm đặt trong không khí cách nhau 12cm, lực tương tác giữa chúng bằng 10N. Đặt chúng vào trong dầu cách nhau 8cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn bằng 10N. Hằng số điện môi của dầu là:
A. 1,51 B. 2,01 C. 3,41 D. 2,25

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính điện tích đặt trong không khí

Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong không khí cách nhau 12cm, lực tương tác giữa chúng bằng 10N. Các điện tích đó bằng:
A. ± 2μC B. ± 3μC C. ± 4μC D. ± 5μC

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính lực tương tác

Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một lực F. Người ta giảm mỗi điện tích đi một nửa, và khoảng cách cũng giảm một nửa thì lực tương tác giữa chúng sẽ:
A. không đổi B. tăng gấp đôi C. giảm một nửa D. giảm bốn lần

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đồ thị lực tương tác Culông

Đồ thị biểu diễn lực tương tác Culông giữa hai điện tích quan hệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích là đường:
A. hypebol B thẳng bậc nhất C. parabol D. elíp

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

lực tương tác giữa hai điện tích

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí
A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.
C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lực tương tác giữa hai điện tích

Hai điện tích điểm q1 = +3 (µC) và q2 = -3 (µC),đặt trong dầu (ε= 2) cách nhau một khoảng r = 3 (cm). Lực tương tác giữa hai điện tích đó là:
A. lực hút với độ lớn F = 45 (N). B. lực đẩy với độ lớn F = 45 (N).
C. lực hút với độ lớn F = 90 (N). D. lực đẩy với độ lớn F = 90 (N).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính lực tương tác điện

Tính lực tương tác điện giữa một electron và một prôtôn khi chúng đặt cách nhau 2.10^{-9}cm:
A. 9.10^{-7}N B. 6,6.10^{-7}N C. 8,76.10^{-7}N D. 0,85.10^{-7}N

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính lực tương tác điện

Tính lực tương tác điện, lực hấp dẫn giữa electron và hạt nhân trong nguyên tử Hyđrô, biết khoảng cách giữa chúng là 5.10-9cm, khối lượng hạt nhân bằng 1836 lần khối lượng electron
A. Fđ = 7,2.10^{-8}N, Fh = 34.10^{-51}N B. Fđ = 9,2.10^{-8}N, Fh = 36.10^{-51}N
C.Fđ = 9,2.10^{-8}N, Fh = 41.10^{-51}N D.Fđ = 10,2.10^{-8}N, Fh = 51.10^{-51}N

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

lực tương tác giữa 2 vật

Hai điện tích đặt gần nhau, nếu giảm khoảng cách giữa chúng đi 2 lần thì lực tương tác giữa 2 vật sẽ:
A. tăng lên 2 lần B. giảm đi 2 lần C. tăng lên 4 lần D. giảm đi 4 lần< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay