lực tương tác Culông

1 kết quả phù hợp trong mục lực tương tác Culông
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đồ thị lực tương tác Culông

Đồ thị biểu diễn lực tương tác Culông giữa hai điện tích quan hệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích là đường:
A. hypebol B thẳng bậc nhất C. parabol D. elíp< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay