lượng bốc hơi

1 kết quả phù hợp trong mục lượng bốc hơi
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ thị hiện lượng mưa

Cho bảng số liệu sau:

Resized Image
a.vễ biểu đồ thể hiện lượng mưa ,lượng bốc hơI,cân bằng ẩm của Hà Nội,Huế,tp.HCM.
b.Qua biểu đồ so sánh và giải thích sự khác nhau về lượng mua,lượng bốc hơI ,cân bằng ẩmcủa 3 địa điểm trên.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay