lưỡng cư

14 kết quả phù hợp trong mục lưỡng cư
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của lớp lưỡng cư

a. Em hãy trình bày đặc điểm chung và vai trò của lớp Lưỡng cư ?

b. Hãy giải thích vì sao ếch thường sống ở nơi ẩm ướt, gần bờ nước ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm lớp lưỡng cư

Vì sao ếch được xếp vào lớp lưỡng cư? ếch thường sống ở nơi ẩm ướt và bắt mồi vào ban đêm vì sao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư,

5.1. Hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú thuộc hệ tuần hoàn nào?
5.2. Vẽ sơ đồ hệ tuần hoàn của thú và nêu đường đi của máu trong hệ tuần hoàn đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của Lưỡng cư đối với con người.

a.Trình bày đặc điểm chung của Lưỡng cư.
b.Nêu vai trò của Lưỡng cư đối với con người.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của lưỡng cư với con người

Nêu vai trò của lưỡng cư đối với đời sống con người

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự thích nghi của lưỡng cư

hãy lấy ví dụ về sự thích nghi của lưỡng cư đối với môi trường nước là không giống nhau ở những loài khác nhau.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đời sống của lưỡng cư

Vì sao lưỡng cư sống được ở nước và cạn? A. Vì nguồn thức ăn ở 2 môi trường phong phú. B. Vì da luôn cần ẩm ướt C. Vì chi có màng vừa bơi vừa nhảy được trên cạn. D Vì hô hấp bằng phổi và bằng da.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khái niệm động vật biến nhiệt

Thế nào là động vật biến nhệt? Lấy ví dụ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm lớp lưỡng cư

Trong những đặc điểm sau thì đặc điểm nào chỉ có ở lớp lưỡng cư?
A. Là động vật biến nhiệt. B.Thức ăn là sâu bọ.
C. Hô hấp bằng da và phổi. D. Di chuyển bằng bốn chi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò tiêu diệt sâu bọ của lớp lưỡng cư

Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại về ban đêm của lớp lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lớp lưỡng cư tham gia bảo vệ môi trường

Đại diện của lớp lưỡng cư tham gia bảo vệ môi trường và dùng làm thí nghiệm là
a. nhái bén b. ễnh ương c. ếch đồng d. ếch giun

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đại lượng của âm

Tiếng chim hót líu lo liên quan đến đại lượng nào của âm?
A. Tần số; B. Biên độ; C. Cả tần số và biên độ; D. Không có liên quan.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đặc điểm chung của lớp lưỡng cư

Nêu đặc điểm chung và vai trò của lớp lưỡng cư?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay