Lượng giác

612 kết quả phù hợp trong mục Lượng giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh các biểu thức sau đây có giá trị không phụ thuộc vào giá trị của x.

Chứng minh các biểu thức sau đây có giá trị không phụ thuộc vào giá trị của x.a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh

Chứng minh:a) b) c) d) .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh các đẳng thức

Chứng minh các đẳng thức:a) với b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình lượng giác

Giải phương trình lượng giác:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn các biểu thức sau

Rút gọn các biểu thức sau:a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Cho với Chứng minh rằng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh

Chứng minh:a) b) c) d)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính

Cho . Tính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh với m phương trình sau luôn có nghiệm

Chứng minh với phương trình sau luôn có nghiệm: (1)Tìm để (1) có nghiệm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Rút gọn các biểu thức sau

Rút gọn các biểu thức sau:a) b) c) d)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hãy dùng kiến thức đã học ở lớp 10 khi dựng đồ thị hàm số

Hãy dùng kiến thức đã học ở lớp khi dựng đồ thị hàm số: để mô tả các phép biến đổi đồ thị hàm số để được đồ thị hàm số:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tham số m lấy giá trị nào để các biểu thức sau độc lập đối với x

Tham số lấy giá trị nào để các biểu thức sau độc lập đối với .a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình Tìm điều kiện của m để phương trình có nghiệm

Cho . Tính . Giải phương trình . Tìm điều kiện của để phương trình có nghiệm


< Lùi ... 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 31 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay