Lượng giác

612 kết quả phù hợp trong mục Lượng giác
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình lượng giác

Giải các phương trình lượng giác sau
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình lượng giác

Giải các phương trình sau :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh đẳng thức lượng giác

Giải BPT:
Resized Image
.Cho tam giác ABC, Chứng minh rằng:
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giúp mình tính bài lượng giác này với! nghĩ mãi ko ra

Tính: A= Sin47 + Sin61 - Cos79 - Cos65 ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình lượng giác

Giải các phương trình sau:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình log

Giải phương trình.

Resized Image
Giải bất phương trình.
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết công thức tính tỉ số lượng giác

Cho hình vẽ bên.

Resized Image
a) Viết công thức tính tỉ số lượng giác của góc B.
b) Viết hệ thức các tỉ số lượng giác của góc B và các tỉ số lượng giác của góc C.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sắp xếp các tỉ số lượng giác

Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự từ lớn đến nhỏ

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình lượng giác

Giải các phương trình lượng giác sau:

Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình lượng giác

Giải phương trình sau :
a) 2sinx -sqrt{3} = 0 b) sin^{2}x–cosx +1 = 0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay