Lượng giác

612 kết quả phù hợp trong mục Lượng giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm đạo hàm các hàm số

Tìm đạo hàm các hàm số sau đây:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giá trị lượng giác của một góc

Với góc nào, thì biểu thức sau xác định:a) b) , c)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm các hàm số sau đây

Tính đạo hàm các hàm số sau đây:a) b) c) d)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính đạo hàm cấp n

Cho hàm số: .Tính đạo hàm cấp của hàm số.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh các hàm số cho dưới đây là tuần hoàn

Chứng minh các hàm số cho dưới đây là tuần hoàn. Tìm chu kì của mỗi hàm số ấy.a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các bất phương trình sau

Giải các bất phương trình sau:a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hay về đường trung tuyến tam giác

Giải bất phương trình: Các đường trung tuyến của tam giác tương ứng bằng Tính các cạnh của tam giác và chứng minh rằng góc nhỏ hơn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị lớn nhất của a

Tìm giá trị lớn nhất của để bất phương trình sau có ít nhất một nghiệm:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Nhờ mọi người xem giùm bài BĐT

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn.Chứng minh: tanA+tanB+tanCgeq3(tan(A/2)+tan(B/2)+tan(C/2))

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh các hàm số cho dưới đây là tuần hoàn

Chứng minh các hàm số cho dưới đây là tuần hoàn. Tìm chu kì của mỗi hàm số ấy.a) b) c) d)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về tích phân hàm lượng giác

Cho hàm số: 1, Chứng tỏ rằng hàm số liên tục toàn trục số2. Với kết quả từ câu 1) hãy tính
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

phương trình lượng giác

(sin3x + 2sin4x)/cosx = tanx + 2căn3cos2x

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của các hàm số:a)b)c)d)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm chu kỳ của các hàm số

Tìm chu kỳ của các hàm số:a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định m để phương trình có nhiều hơn một nghiệm

Cho phương trình: a) Giải phương trình với b) xác định để phương trình có nhiều hơn một nghiệm x thuộc đoạn


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay