Lượng giác

612 kết quả phù hợp trong mục Lượng giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phương trình lượng giác

Tìm để phương trình có ít nhất một nghiệm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính theo m giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Cho . Giải phương trình khi . Tính theo giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của . Từ đó tìm ra sao cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hệ thức lượng trong tam giác

Cho tam giác bất kỳ với góc ở đỉnh là đều nhọn. Chứng minh rằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bất phương trình lượng giác

Giải bất phương trình: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x

Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biểu thức lượng giác

Cho biểu thức: Tìm sao cho không phụ thuộc vào giá trị của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình vô nghiệm

Cho phương trình Tìm để phương trình vô nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hệ thức lượng trong tam giác

Chứng minh rằng: Với mọi tam giác ta luôn có
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân hàm phân thức

a) Tính b) Đặt Tính và từ đó suy ra bất đẳng thức :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân

Tính các tích phân :


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay