Lượng giác

612 kết quả phù hợp trong mục Lượng giác
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân

Tính tích phân :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính các tích phân

Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau :a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân

Tính tích phân :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tích phân hàm lượng giác

Cho a) Tìm sao cho: b) Tính:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm nguyên hàm

Tìm nguyên hàm của:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình vô nghiệm

Cho phương trình : Tìm để phương trình vô nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

) Rút gọn các biểu thức: Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh đẳng thức

Chứng minh rằng: Giải hệ phương trình:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giá trị lượng giác của các góc

Tính giá trị lượng giác của các góc:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công thức lượng giác

Chứng minh rằng nếu là các góc của một tam giác thì:a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bài tập về góc và cung lượng giác

Cho cung với a) Chứng minh: b) Chứng minh:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

. Chứng minh rằng nếu ba góc của một tam giác thỏa mãn điều kiện: thì góc đều là góc nhọn. Giải phương trình:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình sau :a)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về góc và cung lượng giác

Biểu diễn các cung có số đo sau đây dưới dạng hoặc ..
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bất phương trình lôgarit

Tìm nghiệm của bất phương trình: thỏa mãn điều kiện:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Giải và biện luận phương trình
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về giải phương trình

Giải các phương trình sau:a)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Giải và biện luận phương trình:


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay