Lượng giác

612 kết quả phù hợp trong mục Lượng giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải các phương trình

Giải các phương trình saua) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh giá trị lượng giác của các góc

Chứng minh giá trị lượng giác của các góc hơn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Rút gọn biểu thức

Rút gọn biểu thức: a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Góc và cung lượng giác

Cho góc lượng giác . Trong đó các góc lượng giác có tia đầu và có số đo theo thứ tự là: có những góc nào có cùng tia cuối với góc đã cho?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm độ dài các cung của đường tròn

Tìm độ dài các cung của đường tròn bán kính cm có số đo theo thứ tự là: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy tìm các góc lượng giác

Cho . Hãy tìm các góc lượng giác có tia đầu và tia cuối có số đo bằng độ mà giá trị tuyệt đối không vượt quá
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm số đo bằng độ các góc có số đo bằng radian

Tìm số đo bằng độ các góc có số đo bằng radian sau:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phương trình lượng giác

Tìm góc trong mỗi trường hợp:a) , b) , c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giá trị các biểu thức

Tính giá trị các biểu thức sau:a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giá trị lượng giác của một góc

Tính theo hàm số lượng giác của các góc bé hơn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tìm giá trị của biểu thức

Tìm giá trị của biểu thức:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình:a) b) c)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương trình lượng giác

Chứng minh rằng với mọi phương trình : (1) luôn có nghiệm.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hệ thức

Chứng minh các hệ thức:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy tìm các giá trị lượng giác của góc

Không dùng bảng và máy tính. Hãy tìm các giá trị lượng giác của góc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm m để phương trình có nghiệm duy nhất

Cho phương trình : Tìm để phương trình có nghiệm duy nhất trong


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 31 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay