Lượng giác

612 kết quả phù hợp trong mục Lượng giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biểu thức lượng giác

Cho với . Chứng minh đẳng thức:\tan A+\tan B+\tan C-\tan A\tan B\tan C=\frac{\sin(A+B+C)}{\cos A\cos B\cos C} (1)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hàm số lượng giác

Với những giá trị nào của góc thì:a) cùng dấu?b) khác dấu?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hàm số lượng giác

Với những giá trị nào của góc thì:a) cùng dấu?b) khác dấu?
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hàm số lượng giác

Chứng minh công thức kém hơn a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh biểu thức sau

Chứng minh biểu thức sau đây không phụ thuộc :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Biểu thức lượng giác

a) Cho Chứng minh: b) Cho Chứng minh:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh công thức nhân ba

Chứng minh công thức nhân ba:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương trình lượng giác cơ bản

Xác định tham số để phương trình: Có đúng bảy nghiệm khác nhau thuộc khoảng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính giá trị các biểu thức

Tính giá trị các biểu thức :;;
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hàm số lượng giác

Hãy cho biết hay nếu :a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính giá trị của biểu thức

Tính giá trị của biểu thức sau:a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tập xác định của các hàm số lượng giác sau:

Tìm tập xác định của các hàm số lượng giác sau:a) b) c) d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bất đẳng thức lượng giác

Cho .Chứng minh rằng: a. b. .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải phương trình

Giải phương trình :


< Lùi ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 31 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay