lượng mưa

6 kết quả phù hợp trong mục lượng mưa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân tích nhiệt độ và lượng mưa theo biểu đồ

Cho biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa sau, em hãy phân tích nhiệt độ và lượng mưa và cho biết biểu đồ thuộc kiểu môi trường nào trong đới nóng ?
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc trưng của khí hậu ôn đới Hải dương

Điểm nào dưới đây không phải là nét đặc trưng của khí hậu ôn đới Hải dương ở châu Âu
A. Nhiệt độ trung bình năm trên 0^{circ}C
B. Lượng mưa trên 1500 mm và phân hoá theo mùa
CMùa hạ mát, mùa đông ấm
D. Gió tây ôn đơí thổi thương xuyên

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ thị hiện lượng mưa

Cho bảng số liệu sau:

Resized Image
a.vễ biểu đồ thể hiện lượng mưa ,lượng bốc hơI,cân bằng ẩm của Hà Nội,Huế,tp.HCM.
b.Qua biểu đồ so sánh và giải thích sự khác nhau về lượng mua,lượng bốc hơI ,cân bằng ẩmcủa 3 địa điểm trên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về lượng mưa

Thế nào là mưa?
a. Là hiện tượng không khí bốc lên cao, bị lạnh, hơi nước ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ tạo thành mây. Gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tuc ngưng tụ làm các hạt nước to dần rơi xuống thành mưa.
b. Là hiện tượng hơi nước đọng lại thành từng giọt trên lá cây, rồi khi nặng rơi xuống thành mưa.
c. Là hiện tượng trời nắng làm bốc hơi nước lên cao. Càng lúc hơi nước bốc lên càng nhiều rồi rơi xuống thành mưa.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lượng mưa trung bình năm

Lượng mưa trung bình năm của môi trường xích đạo ẩm là ?
A. 1000mm-1500mm B. 12000mmm-2500mm
C. 1500mm-2500mm D. 1000mm-2000mm< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay