lưu hoằng tháo

1 kết quả phù hợp trong mục lưu hoằng tháo
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến trận trên sông Bạch Đằng

- Trình bày diễn biến trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng? - Nêu ý nghĩa lịch sử.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay