lưu vực

2 kết quả phù hợp trong mục lưu vực
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về bảng số liệu địa lý 6

Cho bảng số liệu sau:
Resized Image
a) So sánh lưu vực và tổng lượng nước của sông Mê Công và sông Hồng. Từ đó nêu mối quan hệ giữa lưu vực và tổng lượng nước của một con sông.
b) So sánh tổng lượng nước của sông Mê Công và sông Hồng trong mùa cạn và mùa lũ. Vì sao có sự chênh lệch đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tên gọi của con sông chính

Các sông làm nhiệm vụ thoát nước cho con sông chính gọi là gì?
A. Phụ lưu. B. Chi lưu
C. Thủy chế. D. Lưu vực.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay