lý 10

199 kết quả phù hợp trong mục lý 10
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định độ lớn của lực kéo của vật

Trên mặt bàn nằm ngang không nhẵn có một vật hình hộp khối lượng M. Một ròng rọc được gắn vào vật M và một sợi dây không dãn vắt qua ròng rọc. Một vật khối lượng m được treo vào dây, ở trạng thái nghỉ vật m tiếp xúc với mặt bên của vật M còn sợi dây có phương thẳng đứng. Hệ số ma sát giữa vật M và mặt bàn cũng như giữa vật M và vật m đều là Resized Image
Người ta dùng lực F kéo đầu dây theo phương ngang để vật M trượt trên mặt bàn và có gia tốc bằng . Xác định độ lớn của lực kéo F.
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình quỹ đạo của vật

Từ đỉnh A của một mặt bàn phẳng nghiêng người ta thả một vật nhỏ có khối lượng m = 0,2kg trượt không ma sát, không vận tốc đầu. Cho AB=50cm; BC = 100cm; AD = 130cm; g = 10m/s2. Viết phương trình quỹ đạo của vật
a) Tính vận tốc của vật tại điểm B.
b) sau khi rời khỏi bàn. (Lấy gốc toạ độ tại C)
c) Vật rơi cách chân bàn một đoạn CE bằng bao nhiêu?
iResized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhóm nước phát triển và đang phát triển

Trình bày sự tương phản về trình độ phát triển KT-XH của các nhóm nước phát triển và đang phát triển?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hệ quả của xu hướng toàn cầu hóa kinh tế

Câu 1
Biểu hiện, hệ quả của xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế?
Câu 2
Kể tên các thành viên thuốc khối ASEAN ( Hiệp hội các nước Đông Nam á)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học

Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền KT – XH trên thế giới?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điểm công nghiệp và khu công nghiệp tập trung

Câu 1: So sánh sự khác nhau giữa điểm công nghiệp và khu công nghiệp tập trung. (2,0 điểm)
Câu 2: Nêu cơ cấu của ngành dịch vụ. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ. (2,0 điểm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vai trò của nghành công nghiệp

Câu 1: Hãy nêu vai trò và đặc điểm của ngành công nghiệp.(2,0 điểm)

Câu 2: Vì sao nước ta chọn ngành CNSX hàng tiêu dùng để tiến hành công nghiệp hóa? (2,5 điểm)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chuyển động tròn đều

Một bánh xe quay đều 100 vòng trong thời gian 2s. Xác định chu kì,tần số và vận tốc góc của bánh xe.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm chuyển động thẳng đều

Câu 1: Thế nào là chuyển động thẳng đều? Viết phương trình tọa độ của chất điểm chuyển động thẳng đều? (1đ)
Câu 2: Định nghĩa sự rơi tự do? Cho biết phương, chiều và tính chất chuyển động của chuyển động rơi tự do của 1 vật? (1đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điện trở lớn nhất trong mạch

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó nguồn điện có suất điện động

Resized Image và điện trở trong Resized Image
, điện trở Resized Image
Resized Image

a) Điện trở x phải có trị số là bao nhiờu để công suất
tiêu thụ mạch ngoài là lớn nhất?
b) Điện trở x phải có trị số là bao nhiờu để cụng suất
tiờu thụ ở điện trở này là lớn nhất? Tìm công suất
lớn nhất đó?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP

Câu 1(3 điểm)
Phân tích những nhân tố Kinh tế- xã hội ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp.
Câu 2(4 điểm):
Cho bảng số liệu:
Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước trên Thế giới năm 2005
Đơn vị:%

Resized Image
a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước trên Thế giới năm 2005.
b. Nhận xét và giải thích về sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước trên Thế giới năm 2005.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm sinh quyển

Câu 1: 3 diểm
Sinh quyển là gì ? Trình bày vai trò của sinh quyển ?
Câu 2 : 2 điểm
Nêu khái niệm quy luật địa đới ? Phân tích nguyên nhân của quy luật địa đới ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhân tố ảnh hưởng đến nghành dịch vụ

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ? Em hãy cho ví dụ để chứng minh?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự phân bố của sinh vật

Câu 1 :Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát và phân bố của sinh vật.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm sản xuất nông nghiệp

Phân tích những đặc điểm sản xuất nông nghiệp. Theo em đặc điểm nào là quan trọng nhất?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm cơ cấu nền kinh tế

Cơ cấu nền kinh tế là gì? Vẽ sơ đồ thể hiện các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định nghĩa chuyển động thẳng chậm dần đều

Nêu định nghĩa chuyển động thẳng chậm dần đều – Nêu đặc điểm của vecto gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều.
Áp dụng.
a) Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 54km/h thì giảm tốc, sau 10s đạt vận tốc 5m/s. Tính gia tốc của đoàn tàu và quãng đường tàu chuyển động trong thời gian trên?
b) Sau đó tàu tiếp tục chuyển động thẳng đều trong 20s tiếp theo.
Tính tốc độ trung bình trên toàn bộ quãng đường tàu chuyển động.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính hệ số ma sát trượt.

Nêu các điều kiện kiện cân bằng : của vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực, điều kiện cân bằng vật có trục quay cố định, điều kiện cân bằng vật có mặt chân đế.
Áp dụng 1: . một vật có khối lượng 10kg đang năm yên trên mặt phẳng
nghiêng với góc nghiêng 30^{circ} so với mặt phẳng ngang. Lấy g = 10m/s2
a.Tính phản lực của mặt phẳng, lực ma sát
b.Tính hệ số ma sát trượt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính quãng đường vật chuyển động

Một vật chuyển động có đồ thị vật tốc theo thời gian như hình vẽ.
với v(m/s) ; t(s).
a. Tìm a và cho biết tính chất chuyển động của vật ?
b. Tính quãng đường vật chuyển động trong một giây cuối ?
Resized Image

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nội dung ba định luật Niu-Tơn

Trình bày nội dung ba định luật Niu-Tơn< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay