lý thường kiệt

2 kết quả phù hợp trong mục lý thường kiệt
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Diễn biến chính cuộc kháng chiến chống Tống

Nêu diễn biến chính cuộc kháng chiến chống Tống trên phòng tuyến sông Như Nguyệt của nhân dân ta. Qua đó em có nhận xét gì về cách kết thúc chiến tranh của Lý Thường Kiệt ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách đánh giặc sáng tạo của Lý Thường Kiệt

Cách đánh giặc sáng tạo của Lý Thường Kiệt được biểu hiện ở những điểm nào?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay