lý thuyết sinh học 10

8 kết quả phù hợp trong mục lý thuyết sinh học 10
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của nguyên phân

Nhận định nào sau đây KHÔNG thuộc ý nghĩa của nguyên phân :
A. Tái tạo các mô,cơ quan bị tổn thương B. Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp
C. Gíup cơ thể đa bào lớn lên D. Là hình thức sinh sản của sinh vật đơn bào nhân thực

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

kỳ giữa của nguyên phân

Trong tế bào của một loài , vào kỳ giữa của nguyên phân , người ta xác định có tất cả16 crô ma tít. Loài đó có tên là :
a. Người c. Ruồi giấm
b. Đậu Hà Lan d. Lúa nước

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể tự nhân đôi

Gà có 2n=78. Vào kỳ trung gian , sau khi xảy ra tự nhân đôi , số nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào là :
a. 78 nhiễm sắc thể đơn
b. 78 nhiễm sắc thể kép
c. 156 nhiễm sắc thể đơn
d. 156 nhiễm sắc thể kép

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nhiễm sắc thể ở trạng thái kép

Những kỳ nào sau đây trong nguyên phân, nhiễm sắc thể ở trạng thái kép ?
a. Trung gian, đầu và cuối
b. Đầu, giữa , cuối
c. Trung gia , đầu và giữa
d. Đầu, giữa , sau và cuối

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của nhiễm sắc thể ở kì giữa

Trong kỳ giữa , nhiễm sắc thể có đặc điểm
a. Ở trạng thái kép bắt đầu có co xoắn
b. Ở trạng thái đơn bắt đầu có co xoắn
c. Ở trạng thái kép có xoắn cực đại
d. Ở trạng thái đơn có xoắn cực đại

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhiễm sắc thể trong kì đầu

Trong kỳ đầu của nguyên nhân , nhiễm sắc thể có hoạt động nào sau đây ?
a. Tự nhân đôi tạo nhiễm sắc thể kép
b. Bắt đầu co xoắn lại
c. Co xoắn tối đa
d. Bắt đầu dãn xoắn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong một chu kỳ tế bào

Trong một chu kỳ tế bào , thời gian dài nhất là của :
a. Kì cuối c. Kỳ đầu
b. Kỳ giữa d. Kỳ trung gian

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vài trò của vi khuẩn lưu huỳnh,

Vi khuẩn lưu huỳnh có vai trò nào sau đây ?
a. Góp phần bổ sung O2 cho khí quyển
b. Làm tăng H2S trong môi trường sống
c. Cung cấp nguồn O2 cho quang hợp
d. Góp phần làm sạch môi trường nước< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay