Bài tập về lý thuyết sinh học 8

2 kết quả phù hợp trong mục lý thuyết sinh học 8
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động cùa các tuyến nội tiết

Cho biết sự điều hòa hoạt động cùa các tuyến nội tiết:

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chức năng của tuyến trên thận

Trình bày chức năng của tuyến trên thận.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay