mặc tử

2 kết quả phù hợp trong mục mặc tử
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chế độ phong kiến thời Đường

1. Đặc điểm của chế độ phong kiến dưới thời Đường
A. Kinh tế phát triển toàn diện
B. Bộ máy cai trị hoàn chỉnh
C. Đẩy mạnh xâm lược lãnh thổ
D. Chế độ phong kiến đạt đến đỉnh cao
2. Người đầu tiên khởi xướng Nho học ở Trung Quốc
A. Mạnh Tử
B. Khổng Tử
C. Mặc Tử
D. Lão Tử

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cảm nhận đoạn thơ trong Đây thôn Vĩ Dạ

Cảm nhận đoạn thơ trong Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay