mạch điện kín

6 kết quả phù hợp trong mục mạch điện kín
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hiện tượng đoản mạch của nguồn điện

Hiện tượng đoản mạch của nguồn điện xảy ra khi
A. sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện.
B. nối hai cực của nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ.
C. không mắc cầu chì cho một mạch điện kín.
D. dùng pin hay acquy để mắc một mạch điện kín.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chiều dòng điện trong mạch điện kín

Chiều dòng điện trong mạch điện kín là chiều đi:
A. Từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.
B. Từ cực âm qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực dương của nguồn điện.
C. Từ cực âm tới cực dương rồi lại từ cực dương tới cực âm của nguồn điện.
D. Không theo một quy luật nào cả.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dòng điện chạy trong mạch kín

Dòng điện chạy trong mạch điện kín bao gồm :
A. các thiết bị điện được nối liền với hai cực của nguồn điện bằng dây điện
B. các thiết bị điện được nối liền với một cực của nguồn điện bằng dây điện
C. các thiết bị điện nối với nguồn điện
D. các thiết bị điện nối với nhau

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hiệu điện thế mạch ngoài

Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài
A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch. B. tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.
C. giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng., D. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cường đọ dòng điện chạy trong mạch

Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện và mạch ngoài là điện trở thì cường đọ dòng điện chạy trong mạch
A.tỉ lệ thuận với điện trở mạch ngoài B.giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.
C.tỉ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài D.tăng khi điện trở mạch ngoài tăng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi

Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi:
A. Sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện. B. Dùng pin hay acquy để mắc 1 mạch điện kín.
C. Khi mắc cầu chì cho 1 mạch điện kín. D. Nối 2 cực của 1 nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay