magie

4 kết quả phù hợp trong mục magie
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sơ đồ cấu tạo của nguyên tử magiê

Câu 1a) Các cách viết: 3Ca; 2H chỉ ý gì?
b) Hãy dựng chữ số và kớ hiệu hoỏ học diễn đạt các ý sau:
Ba nguyên tử Nit¬, năm phân tử muèi ¨n.
Câu 2 Biết: - Trong hạt nhân nguyên tö magie có 12p
- Lớp thứ nhất chứa 2e
- Lớp thứ 2 chứa 8e
- Lớp thứ 3 chứa 2e
Hãy vẽ sơ đồ cấu tạo của nguyên tử magiê

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tỉ lệ khối lượng các chất

Đốt cháy Magie(Mg) trong khí oxi thu được magie oxit(MgO).
a.Lập phương trình hóa học của phản ứng.
b.Biết khối lượng của magie oxit thu được là 40 gam và khối lượng magie phản ứng là 24 gam.Tính khối lượng và thể tích khí oxi(đktc) cần dùng.
c.Tính tỉ lệ về khối lượng giữa các chất tham gia phản ứng hóc học.
Biết Mg =24;O=16.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chất khi cháy tạo ra oxit ở thể khí

Chất nào sau đây khi cháy tạo ra oxit ở thể khí ?
A. Canxi.
B. Silic.
C. Cacbon.
D. Magiê.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phản ứng của kim loại kiềm

Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là

A. natri và magie. B. liti và beri. C. kali và canxi. D. kali và bari.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay