màng nhân

3 kết quả phù hợp trong mục màng nhân
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cấu tạo của tế bào nhân chuẩn

Đặc điểm cấu tạo của tế bào nhân chuẩn khác với tế bào nhân sơ là :
a. Có màng sinh chất
b. Có các bào quan như bộ máy Gôngi, lưới nội chất ....
c. Có màng nhân
d. Hai câu b và c đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng ở kỳ cuối

Hiện tượng không xảy ra ở kỳ cuối là:
a. Thoi phân bào biến mất
b. các nhiễm sắc thể đơn dãn xoắn
c. Màng nhân và nhân con xuất hiện
d. Nhiễm sắc thể tiếp tục nhân đôi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Kỳ đầu của nguyên phân

Hiện tượng xảy ra ở kỳ đầu của nguyên phân là :
a. Màng nhân mờ dần rồi tiêu biến đi
b. Các NST bắt đầu co xoắn lại
c. Thoi phân bào bắt đầu xuât hiện
d. Cả a, b, c đều đúng< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay