mắt cận

2 kết quả phù hợp trong mục mắt cận
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của mắt cận, mắt lão

Nêu được đặc điểm của mắt cận, mắt lão và cách khắc phục: tật cận thị và tật mắt lão.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ảnh của vật ở mắt cận thị

ở mắt cận thị ảnh của vật sẽ xuất hiện ở:
a. Ngay điểm mù b. Ngay điểm vàng.
c.Phía tr¬¬ước màng lư¬ới. d. Phía sau màng lư¬¬ới.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay